Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

Nasza szkoła istnieje od 1991 roku, w jej skład wchodzą: Społeczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum i Społeczne Liceum Ogólnokształcące.

Harmonogram zadań

W pierwszym etapie projektu założono organizację biura projektu, prowadzenie działań promocyjnych, spotkania informacyjne z rodzicami i uczniami, rekrutację uczestników oraz przeprowadzenie ponad 240 godzin zajęć pozalekcyjnych, a także 2 wyjazdów terenowych, pleneru plastycznego oraz zajęć w laboratorium chemicznym UMCS.

W tym etapie powstanie Szkolny Ośrodek Kariery, w którym dyżury pełnić będzie doradca zawodowy. W ramach SzOK-u zostaną podjęte między innymi następujace działania:

 1. grupowe zajęcia aktywizujące,
  • wykłady, prelekcje,
  • poznanie potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • organizowanie wycieczek do miejsc związanych ze światem edukacji i pracy,
  • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i poznanie zasad komunikacji interpersonalnej,
 2. indywidualne porady edukacyjne i zawodowe,
  • poznanie własnych predyspozycji i zainteresowań, kształtowanie umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny, planowanie własnego rozwoju zawodowego pod kątem mobilności zawodowej,
 3. współpraca z nauczycielami i Radą Pedagogiczną,
 4. praca z rodzicami obejmująca m.in. prezentacje oferty SzOK-u, zajęcia edukacyjne, indywidualną pracę z rodzicami uczniów w celu uwrażliwienia ich na właściwe wybory dziecka i wpływ rodzica na efekt decyzji.

Strona główna | Informacje o projekcie | Aktualności | Galeria | Linki | Kontakt |

2010-2019 © Szkoła Społeczna w Kraśniku • design by: FREE DOTS DESIGNGEDI